معاون دانشجويي وزرات علوم به طرح انتقال دانشجويان دختر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي به نزديكترين دانشگاه محل سكونتشان اشاره كرد و گفت: اين موضوع در وزارت خانه مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به زودي طي بخشنامه‌اي به طور رسمي اعلام مي شود.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا، دكتر ملاباشي درهجدهمين گردهمايي مسئولان مراكز مشاوره دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور كه به ميزباني دانشگاه مازندرن در حال برگزاري است با تاكيد براهميت حفظ سلامت روان دانشجويان، گفت: مراكز مشاوره دانشجويي رسالت سنگيني در حفظ و پيشگيري از مسائل و مشكلات روحي و رواني دانشجويان بر عهده دارند.

وي تصريح كرد: حمايت ذهني، رواني و اجتماعي دانشجويان نيازمند آموزش فرهنگ گفتگو، تفکر انتقادي و ايجاد مهارت‌ها و توانمندي‌هاي تصميم گيري آگاهانه، مقابله با استرسها و هيجانهاي روزمره، افزايش خودکارآمدي و برقراري ارتباط موثر است.

{{80 درصد مراجعه به وزارت علوم مربوط به حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي است}}

ملاباشي با بيان اينكه نبايد دغدغه اصلي دانشگاه‌ها صرفا در خصوص غذا و خواب دانشجويان باشد، گفت: دانشگاه‌ها بايد فراتراز اين موارد حركت كرده و به وي‍ژه براي حفظ و ارتقاي سلامت رواني و اجتماعي دانشجويان برنامه ريزي كنند.

معاون دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در هجدهمين گردهمايي روساي مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي سراسر كشور گفت: طبق بررسيهاي روابط عمومي وزارت علوم، معاونت دانشجويي و فرهنگي داراي بيشترين مراجعان است.

ملاباشي ادامه داد: بر اساس آمارها حدود80 درصد مراجعه به اين وزارتخانه به حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي است.

{{تفكيك معاونت‌هاي فرهنگي و دانشجويي امور مربوط به دانشجويان را تسهيل مي‌كند}}

وي با بيان اينكه تفكيك معاونت‌هاي فرهنگي و دانشجويي در دولت نهم باعث تسهيل امور مربوط به دانشجويان شده و روند كار آنان را سرعت مي بخشد، افزود: با آغاز به كار سازمان امور دانشجويي كشور راحت تر و مطلوبتر مي توان پاسخگوي نياز دانشجويان بود.

دانشجويان بومي دختر مي توانند تا پايان تحصيلات خود مهمان دائم دانشگاه‌ نزديك محل سكونتشان باشند

معاون دانشجويي وزارت علوم همچنين به طرح انتقال دانشجويان دختر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي به نزديكترين دانشگاه محل سكونتشان اشاره كرد و گفت: اين موضوع در وزارت خانه مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و بزودي طي بخشنامه‌اي به طور رسمي اعلام مي شود.

وي با بيان اينكه اين دانشجويان مي توانند تا پايان تحصيلات خود در آن واحد دانشگاهي به عنوان مهمان دائم ادامه تحصيل دهند و مدرك خود را از دانشگاهي كه قبول شده‌اند دريافت كنند، تأكيد كرد: اين طرح در تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي سراسر كشور قابل اجراست.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان