ايلنا:يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي پيشنهاد كرد با توجه به حساسيت‌هايي كه در رابطه با مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده وجود دارد بهتر است رئيس مجلس در يكي از جلسات كميسيون حقوقي و قضايي حاضر شود تا با حضور او تصميم نهايي در رابطه با اين مواد اتخاذ شود.

موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي ايلنا گفت: در طي سه جلسه گذشته كميسيون حقوقي و قضايي بحث‌هايي زيادي در رابطه با سه ماده 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده انجام شد.

او ادامه داد: در يكي از جلسات اين كميسيون نيز از برخي نمايندگان زن ادوار مجلس و برخي فعالان حقوق زن نيز دعوت شد تا نظرات خود را در رابطه با اين مواد ارائه كنند، اما با توجه به اينكه تصميم‌گيري در رابطه با اين سه ماده بسيار دشوار است و افكار عمومي جامعه نيز نسبت به اين مواد حساس هستند پيشنهاد من اين است كه علي لاريجاني رئيس مجلس در يكي از جلسات كميسيون حقوقي و قضايي حاضر شود و با حضور رياست مجلس تصميم نهايي در رابطه با اين مواد گرفته شود.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي گفت: با توجه به اينكه حساسيت‌هاي زيادي نسبت به اين مواد لايحه وجود دارد و بايد تصميم گيري در رابطه با اين مواد به گونه‌اي باشد كه هم زنان راضي باشند و هم موازين شرعي رعايت شود، حضور رئيس مجلس در كميسيون حقوقي و قضايي مي‌تواند راهگشا باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان