شهرزاد نیوز: تهدید و ارعاب زنان شاغل افغان توسط طالبان که در بسیاری موارد به اجرا گذاشته می‌شود، شیوه‌ی متداول آن‌ها در بازداشتن زنان از فعالیت اجتماعی است. این تهدیدها در مواردی با نوشتن نامه‌های هشدار دهنده به زنان شاغل صورت می‌گیرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر به چند تا از این نامه‌ها که به زبان پشتو نوشته شده‌اند، دست یافته و آن‌ها را انتشار داده است. “کابل پرس” نیز برگردان فارسی نامه‌ها را منتشر کرده است. متن یکی از نامه‌ها که خطاب به یک معلم زن نوشته شده به این شرح است:

(نام گیرنده حذف شده است)

تو در مکتبی درس می‌دهی که مکتب دختران است. تو باید از خدا بترسی. ما به تو هشدار می‌دهیم که هر چه زودتر کارت را به عنوان آموزگار ترک کنی، در غیر اینصورت سر فرزندانت را می‌بریم و دخترت را آتش می‌زنیم. تو کاری می‌کنی که از انجام آن پشیمان خواهی شد.

این اولین و آخرین اخطار است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان