به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، مردي 35 ساله به دادگاه خانواده شهيد محلاتي آمد و دادخواست خود را به قاضي شعبه 245 اين مجتمع قضايي خانواده ارائه كرد.

اين مرد در حضور قاضي اين شعبه گفت: همسرم مي‌خواهد به تحصيلش ادامه دهد و من مي‌خواهم اين كار را نكند زيرا ما حدود هشت سال است كه با هم زندگي مي‌كنيم و او حاضر نيست به خاطر من ادامه تحصيل ندهد.

مرد اضافه كرد: اگر او به تحصيلش ادامه دهد ديگر به من و كارهاي منزل نمي‌رسد و اختلافات بين ما به وجود مي‌آيد.

وي در حضور قاضي اين شعبه بيان كرد: اگر او به اين كارش ادامه دهد از او جدا مي‌شوم و او را تنها مي‌گذارم.

مرد بار ديگر در مقابل قاضي اين دادگاه خانواده گفت: من از دست يكدنده بودن او خسته شده‌ام و او فقط به فكر تحصيلش است و من مي‌خواهم در صورت دست كشيدن زنم از اين كار از او جدا شوم و تنها زندگي كنم تا درس عبرت بگيرد.

قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده، حكمي صادر نكرد و به دليل عدم حضور زن جلسه را به آينده موكول كرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان