{{خبرگزاري فارس: فراكسيون زنان مجلس به منظور پيگيري اجراي طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در هفته جاري با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ديدار مي‌كند.}}

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بر اساس آخرين تصميمات فراكسيون زنان مجلس قرار شده نمايندگان زن مجلس با وزراي مرتبط با اجراي طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، ‌جلساتي داشته باشند.

بر همين اساس اعضاي فراكسيون روز چهارشنبه اين هفته با سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ديدار مي‌كنند تا درباره لزوم و نحوه اجراي طرح حجاب و عفاف، بحث و تبادل نظر كنند.

پيش از اين نيز فراكسيون زنان مجلس در ديدار با وزير كشور، چگونگي اجراي طرح توسعه عفاف و حجاب در اين وزارتخانه را پيگيري كرده بود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان