خبرگزاری مهر: ادامه بررسی شرایط ثبت ازدواج موقت که در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده آمده است، پس از مطرح شدن پیشنهادات و نظرات مخالفان، موافقان و مطرح شدن اخطارها و تذکرات مختلف نمایندگان مجلس با تصمیم لاریجانی رئیس مجلس به جلسه بعد موکول شد.

به گزارش خبرنگار[ پارلمانی مهر->http://mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1142296]، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه در صحن علنی بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که پیشنهاد حذف ماده 22 آن هفته گذشته از سوی کواکبیان نماینده مردم سمنان ارایه شده بود، ادامه دادند.

در این جلسه پیشنهاد حذف ماده 22 با نظر موافقان و مخالفان بررسی شد و رای نیاورد.

همچنین در ادامه نمایندگان مجلس تذکرات و اخطارهای مختلف خود را برای مراعا ماندن ماده 22 که در آن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت با بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد، ارایه دادند.

موضوع مراعا ماندن ماده 22 لایحه حمایت از خانواده با تاکید لاریجانی بر مراعا ماندن و پیشنهاد وی مبنی بر این که این ماده برای رفع نواقص در زمینه بهداشتی، اجتماعی و حقوق بنیاد خانواده مجدداً به کمیسیون قضایی برای بررسی بیشتر و دقیق تر باز گردد، نیز از سوی نمایندگان مجلس با اختلاف یک رای تصویب نشد.

همچنین در ادامه بررسی ماده 22 پیشنهاد حذف کلمات “در صورت باردار شدن زوجه” از ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مطرح شد که این مورد نیز با اخطارها، تذکرات، مخالفت و موافقت نمایندگان مواجه شد و در نهایت نیز رای نیاورد.

در ادامه این جلسه لاریجانی که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت از نمایندگان پرسید که آیا اخطار و یا تذکری وجود دارد؟ یا اینکه می توانید این ماده را به رای بگذارید؟ که با مخالفت و اعتراض نمایندگان مواجه شد و به دلیل ادامه داشتن اعتراضات، اخطارها و تذکرات نمایندگان برای این ماده ادامه بررسی آن به جلسه آینده مجلس در روز سه شنبه موکول شد.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان