شهرزادنیوز:پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، زنان این کشور فرصتی نسبی یافتند تاتوانایی خود را در عرصه های مختلف نشان دهند. یکی از این زنان “سارا بهاوی” است که پیشاز ظهرها در یکی از مکاتب مزار شریف تدریس و بعد از ظهرها در شهر تاکسیرانی می کند.

به گزارش سایت “اطلاعات روز”، سارای ۴۵ ساله مدتها پیش شوهرش را که یک راننده بوده،از دست داده است. شوهر او در جاده خطرناک بلخ – فاریاب توسط مردان مسلح کشته شده است وحالا او سرپرستی دو فرزند خودش و شش یتیم برادرشوهرش را به عهده دارد.

وی نه تنها خود راننده ماهری است، بلکه تا کنون به ده زن دیگر نیز آموزش رانندگی داده است.

طبق این گزارش، وی علاوه بر این ها برای تأمین مخارج زندگی خانواده نه نفره اش به زنبورداری و خرید و فروش ماشین نیز می پردازد.

در گزارش “اطلاعات روز” آمده است که تابو شکنی سارا بهاوی موجب شده که تعدادی از زناندیگر نیز از ریاست ترافیک ولایت بلخ جواز رانندگی گرفته و همگام با سارا در سطح شهر بهرانندگی بپردازند.

  • هزینه خشونت خانگی برای جامعه

    والبی هزینه‌های عمده‌ی خشونت خانگی را در سه دسته قرار می‌دهد: ابتدا، استفاده از خدمات که غ…
  • زن‌کشی و سربازی!

    بیایید این سربازی هم ببرید زنان را. بعد همان‌طور مثل جاهای دیگر سانسورشان کنید، مثل شهادت …
  • خواهران فراموش‌شده

    ضرورت دارد که اینجا در ترکیه بدانند در ایران جنبشی هست یا نه. برای اینکه اگر آنجا اتفاقی ب…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان