رادیو فردا: شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آراء قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر
اساس آن رهبری و مشارکت زنان در تمام مذاکرات مربوط به رفع مناقشات و
برقراری صلح در کشورهای جنگ زده، افزایش یافته و ترویج می‌شود.
در این
قطعنامه که جمعه شب به وقت نیویورک به تصویب رسید، آمده است که شورای امنیت
عمیقا نگران “آسیب‌پذیری و صدمه شدید” زنان در مناقشات نظامی و دوران پس
از آن و نیز سوء‌رفتار، تهدید و نقض حقوق بشر زنان است.
خانم ملامبو-
موکا مدیر نهاد زنان سازمان ملل در این باره در جلسه شورای امنیت گفت از
زنان باید برای کمک به میانجی‌گری و مذاکره در مورد برقراری آتش‌بس و
برقراری صلح دعوت شود تا بدین ترتیب نسبت به پرداخته شدن به مسایل زنان
اطمینان حاصل شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان