16505_orig.jpg

مریم طوسی در دوی 200 متر بازی‌های کشورهای اسلامی به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه رقابت‌های بازی‌های
کشورهای اسلامی که در اندونزی در حال برگزاری است، مریم طوسی دونده سرعت
ایران در ماده 200 متر به رقابت پرداخت و با زمان 23 ثانیه و 72 صدم ثانیه
قهرمان شد.

او روز گذشته هم توانسته بود در دوی 100 متر عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

مریم طوسی که دارای مدال طلای 400 متر داخل سالن آسیا با زمان 53 ثانیه و
85 صدم ثانیه است، در مسابقه‌های قهرمانی آسیا که شهریور امسال برگزار شد،
در ماده 200 متر هرچند به فینال راه یافته بود اما با 23 ثانیه و 83 صدم
ثانیه عنوان پنجمی را به خود اختصاص داده بود. 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان