تا قانون خانواده برابر: تحقیقات اخیر حاکی از آن است که زنان کمتر از مردان در انجام فساد مشارکت می نمایند، البته صرفا در کشورهایی که در آنها فساد به عنوان یک عمل ننگین شناخته شده باشد.

محققان دانشگاه رایس در شهر هاووستون دریافته اند در جوامع دموکراتیک که انجام اعمال فاسدانه از لحاظ قانونی مشمول برخوردهای سیاسی و مجازات های قانونی درخور هستند، زنان به مراتب کمتر از مردان انجام این گونه اعمال را تاب نیاورده و با آن مخالفت می کنند.

دکتر جاستین آساره، متخصص علوم سیاسی و سرپرست این تحقیقات می گوید: «ارتباط میان جنسیت و انجام اعمالی که مفسده محسوب می گردند، کاملا تابع زمینه های موجود اجتماعی است.» وی می افزاید: «زمانی که انجام اعمال فاسدانه به عنوان یک لکه ننگ در جامعه شناخته شده باشد، زنان بسیار کمتر از مردان میل به مشارکت در آن دارند. که این حالت بیشتر در جوامع دموکراتیک اتفاق می افتد. لیکن زمانی که انجام این گونه رفتارها از طرف دولتمردان صورت گرفته و حتی مورد حمایت باشند و یا سازمانهای دولتی در انجام آنها دخیل گردند، دیگر این تفاوت نگاه وجود نداشته و زنان نیز به اندازه مردان در انجام آنها وارد می شوند.

در حالی که مطالعات قبلی نشان دهنده آن بود که حضور بیشتر زنان در عرصه های سیاسی با پایین آمدن سطح فساد در داخل حکومت ها در ارتباط مستقیم قرار دارد، مطالعات آساره اثبات کرد که این اصل در مورد کشورهایی با حکومت های مطلقه صادق نیست. در این دست از کشورها، احتمالا احساس اجبار باعث همراهی آنها با این گونه اعمال شده و ترجیح می دهند تا خود را درگیر چالش نکنند و با وضع موجود هماهنگ باشند.

آساره می گوید: «دولت هایی که بیشتر درگیر فساد هستند، کمتر تمایل به روندهای دموکراتیک دارند. در حکومت های مطلقه، اخذ رشوه، استثاء قائل شدن ها و جلب وفاداری های شخصی جزء رفتارهای طبیعی و نرمال تلقی شده و “فساد” محسوب نمی گردند.»

وی می افزاید: «روی هم رفته به کارگیری بیشتر زنان در ساختار دولت احتمال وقوع اعمال فاسدانه را کاهش می دهد.»

این تحقیق در دو بخش صورت پذیرفت. در بخش اول با به کارگیری اطلاعات ماخوذه از سه سازمان ناظر و اقدام کننده در حوزه مبارزه با فساد، انجام اعمال فاسدانه را در سطح داخلی کشورها ارزش گذاری نمودند. این سازمان ها عبارت بودند از: سازمان شفافیت بین المللی ، شاخص های دولتی بانک جهانی پول و گروه بین المللی بحران ریسک. اطلاعات در 157 کشور دنیا در بازه زمانی بین 1998 تا 2007 جمع آوری و تحلیل گردید. بخش دوم این مطالعات انگیزه های مبارزه با فساد را در سطح افراد و در 68 کشور در میان سالهای 1992 تا 2002 و با روش پژوهشی ارزش های جهانیWVS( World Values Survey) شاخص گذاری کرده و گردآوری نموده است.

وی ابراز امیدواری نموده است که این تحقیقات منجر به انجام مطالعات بیشتر در حوزه ی تاثیر افتراقات و تبعیضات جنسیتی بر ارتکاب اعمال فاسدانه در جهان گردد.

این تحقیق در مجله ی «جنسیت و سیاست» به چاپ رسیده است.

 منبع: سایت دانشگاه رایس Rice University

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان