خبرگزاری فارس: معاون
امور خانواده مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دستگاه‌ها موظف هستند
مادران کارمندی را که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند پس از بازگشت به
محل کار با حفظ سمت و موقعیت به کار بازگردانند.

خبرگزاری فارس: مادران پس از مرخصی زایمان باید با حفظ سمت به شغل خود بازگردند

زهرا سجادی در گفت‌ و گو با خبرنگار جامعه فارس گفت: وقتی موضوعی در مجلس
مصوب می‌شود و به دولت ابلاغ می‌شود معنایش است که اگر چنانچه دستگاهی این
کار را انجام نداد تحت پیگرد قرار می‌گیرد چون قانون را نقض کرده است و علی
رغم اینکه قانون به آن دستگاه دستور داده است که یک کاری را انجام دهد اما
آن دستگاه قانون را عمل نکرده است.

وی ادامه داد: مرخصی زایمان مادران از جمله مصوباتی است که به منظور رفاه
حال مادران و ترویج فرزند آوری به منظور جلوگیری از تحدید نسل مطرح شده
است و از جمله موضوعات مهمی است که دستگاه‌ها موظف به اجرا کردن آن
هستند برهمین اساس و برطبق قانون باید مادران با حفظ سمت به موقعیت شغلی
خود بازگردند اگر دستگاهی خلاف قانون عمل کند و بعد از 6 یا 9 ماه مرخصی
زایمان به محل کار برگردد و پست خود را از دست بدهد طبیعی است که در
اینصورت ترجیح بدهد از مرخصی استفاده نکند و در آن ایام در محل کار خود
حاضر شود تا پست خود را از دست ندهد.

سجادی تصریح کرد: این قانون می‌خواهد به مادران اعلام کند که با آرامش
خاطر به تربیت و حفظ آرامش فرزند خود بیندیشد و بعد از اینکه مشکلات
را سپری کرد به محل کار خود بازگردد و با حفظ سمت به فعالیت خود ادامه دهد و
اگر چنانچه مادری بخواهد از ابتدا این دغدغه را داشته باشد که پس از
بازگشت به کار پست خود را از دست بدهد و یا حقوقش کسر می‌شود طبعاً دلهره
خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای قانون در متن قانون نهفته شده است و وقتی
که مصوب می‌شود دوباره برای آن ماده قانونی ضمانت اجرا در نظر گرفته
نمی‌شود و افرادیکه با این مشکل مواجه می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری از دستگاه متخلف شکایت کرده و حق خود را مطالبه کنند.

معاون مرکز زنان افزود: دستگاه مربوطه موظف است به هر شکلی حقوق کارمند
خود را حفظ کند و هم اکنون با افزایش مرخصی زایمان مادران به 9 ما بازهم
دستگاه‌ها موظف هستند آن را مطابق متن قانون اجرایی کنند و نباید موقعیت
شخص کارمند به خطر بیفتد.

سجادی افزود: حتی برای دانشجویان نیز این مصوبه وجود دارد که تا 4 ترم
بتوانند مرخصی تحصیلی بگیرند و بعد از بازگشت بتوانند مجدداً ‌تحصیل خود را
ادامه دهند و هم اکنون دانشجویان نیز می‌توانند از این قانون استفاده
کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان