خبرگزاری مهر:

عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس از رفع مشکل لایحه حمایت ازکودکان بی سرپرست و بد
سرپرست خبر داد و گفت: طی روزهای آینده این لایحه در صحن علنی به تصویب می
رسد.

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:
بررسی و کار شناسی لایحه حمایت ازکودکان بی سرپرست و بد سرپرست مدت زیادی
طول کشیده به همین دلیل تمام سعی خود را برای رفع ایرادات آن در کمیسیون
اجتماعی انجام داده ایم.

وی با اشاره به اینکه تمامی ایرادات این لایحه رفع شده است، گفت: آخرین
بار شورای نگهبان یک مورد از این لایحه که درج نام والدین در شناسنامه کودک
بود، ایراد گرفته بود که همین موضوع باعث ارجاع مجدد به مجلس شده بود که
این مورد نیز به تازگی رفع شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر به نظر می رسد که دیگر
مشکلی برای تصویب نهایی سر راه این لایحه نباشد و بزودی در صحن علنی مطرح و
به تصویب می رسد.

سعیدی با اشاره به اینکه این لایحه مجددا باید به شورای نگهبان ارسال شود،
گفت: طی روزهای آینده تکلیف لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
مشخص و اجرایی می شود.

به گفته وی، پس از تصویب سازمان بهزیستی باید زمینه های اجرایی شدن این
لایحه را فراهم کند و در این صورت تعداد زیادی از کودکان بی سرپرست و بد
سرپرست به فرزند خواندگی پذیرفته می شوند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان