اعتماد| كرسي رياست شوراهاي دو شهر
در مناطق كردنشين ايران طي چند روز گذشته و آغاز به كار شوراهاي شهر و
روستا، در روانسر و بانه از سوي زنان تصاحب شد. شب‌بو محمدياني از سوي
شوراي شهر بانه و كژال رستمي از سوي شواري شهر روانسر، به‌عنوان رييس شورا
انتخاب شدند. محمدياني موفق به كسب شش هزار و 605 راي از شهر 85 هزارنفري
بانه شده بود و رستمي با 2200 راي در شهر 27 هزارنفري روانسر در استان
كرمانشاه به اين سمت برگزيده شد. كژال رستمي در چهارمين دوره انتخابات
شوراي شهر در شهر روانسر، در جايگاه دوم شورا قرار گرفته بود. به رياست
رسيدن زنان در مجالسي رسمي چون شوراي شهر شايد امري جديد در شهرهاي كشور
نباشد اما تعداد زنان رييس شواري شهر در ايران به تعداد انگشتان يك دست هم
نمي‌رسد. انتخاب اين دو زن كرد، در دو استان كردنشين كشور كه جزو
نخستين‌هاي منطقه محسوب مي‌شوند نشان از بالارفتن آگاهي مردم درباره بالا
رفتن مشاركت زنان است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان