brujerdi.ashraf.jpg

 
شفقنا: عضو
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی، نگاه اکثر جوامع اسلامی به زن را مغایر
با مبانی اسلامی دانست و گفت: تفکر ناقص العقل بودن زن بار فرهنگی دارد که
متأسفانه به نام دین تمام می شود، زن ها چون در جامعه کمتر حضور دارند
ظرفیت و قابلیت های آنها نیز کمتر دیده می شود که با مسلح شدن به سلاح علم
می توانند حضور خود را در جامعه قوت بخشند.
 
دکتر
اشرف السادات بروجردی درگفت وگو با خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی
همکاری های خبری شیعه) به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر اظهار
کرد: اولین سلاحی که زن ها در این مقطع زمانی می توانند به آن مسلح شوند
پروراندن اندیشه و فکر و مسلح شدن به سلاح علم است ولی مشکل زنان جوامع
مسلمان این است که عمدتأ اکثر دختران در خاورمیانه به ظواهر زندگی می
پردازند نه به محتوا و جایگاه و منزلتی که زن باید در جامعه داشته باشد و
مهمتر اینکه زن ها تسلیم آن مواردی از دنیا و مظاهر فرهنگی جوامع دیگر می
شوند که با فرهنگ خود آنها همخوانی ندارد در حالی که کسی که غنای فکری و
فرهنگی داشته باشد در برابر فرهنگ بیگانه مقاومت می کند و می تواند ایده
جدیدی را عرضه کند.
 
او درباره نقش زن در پیشرفت
جوامع مسلمان گفت: به عقیده من زنان و دختران موفقیت زیادی در پیشرفت جوامع
خود ندارند و نتوانستند در عرصه جهانی موقعیت اجتماعی مناسبی را برای خود
کسب کنند به این جهت که الگوی مطرح و راه و روش تعیین زندگی آنها ملهم از
فرهنگی است که با باورهای آنها همخوانی ندارد و همین مسأله آنها را دچار
تعارض کرده است. زمانی که فرد دچار تعارض می شود نمی تواند در جامعه
اثرگذار باشد و ایده های نوینی را به دیگران عرضه کند و کسانی می توانند
ایده نوین به جامعه عرضه کنند که فرهنگ خود را باور داشته باشند.
 
عضو
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی بیان کرد: اگر زن ها بتوانند خود را پرزنت
کنند و توانایی هایشان را در عرصه های مختلف نشان دهند می توانند زمینه
فعالیت بیشتر خود را در جامعه فراهم کنند و چون کمتر در جامعه دیده می شوند
در نتیجه ظرفیت و قابلیت های آنها هم فراموش می شود و دخترهای جوان هم در
جوامع اسلامی نگاه جنسیتی به مسایل ندارند منتها امروزه مطالبات زن ها به
گونه ای پیش آمده که نگاه جنسیتی را پررنگ تر کرده است و حرف من این است که
این نگاه جنسیتی آدرس غلطی نباشد برای اینکه چهره و نمادی از زن ارائه شود
که با فرهنگ دینی ما تناسب ندارد؛ بنابراین این تفکر غلط بار فرهنگی داشته
و استنباطی است که برخی از مردان جامعه آن را رواج داده اند در حالی که
این تفکر در جامعه جواب نمی دهد پس باید مردان تجدیدنظر کنند و یک بازخوانی
در این مبانی روایی داشته باشند تا فهم و استدلال جدیدی به جامعه عرضه
شود.
 
بروجردی، دلیل رواج تفکر ناقص العقل بودن زن را
بار فرهنگی و نه دینی دانست و تصریح کرد: با نگاه به قرآن، روایات و
همچنین سیره و سلوک ائمه و پیامبر (ص) می توان فهمید که چنین تفکری در
رابطه با جایگاه زن دیده نمی شود و دلیل اینکه امروز این تصور ایجاد شده
است بار فرهنگی دارد که به نام دین تمام می شود. در حالی که اسلام می گوید
«انّ المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات و القانتین و القانتات» به
این معنی که قرآن در کنار هر مردی یک زن را نام می برد و در روایتی دیگر
آمده است «آن کسی زن را تکریم می کند که خود، انسان با کرامتی باشد و آن
کسی به زن اهانت می کند که خود نیز انسان پستی باشد».
 
بنابراین
این رویه بار فرهنگی دارد نه دینی. درست است که احساسات زنان بیشتر از
مردان است ولی این به معنای ناقص العقل بودن آنها نیست. احساسات در جایگاه
خود لازم است و باید بروز کند اگر احساسات زن قلیان نکند نمی تواند مادری
کند و محبت خود را به دیگران ببخشد و این درحالی است که اساس دین اسلام
برحب و ملایمت است و وقتی اساس دین حب باشد زن نماد این احساس است ولی این
به معنای نفی عقل نیست زن ها عاقل هستند و در موقع مناسب تصمیم می گیرند و
در موقع خود نیز احساساتشان را بروز می دهند.
 
او در
پایان خاطرنشان کرد: مسأله تقوا در اسلام به صراحت بیان شده است« إِنَّ
أَکرَمَکُم عِندَ اللَّهِ أَتقاکُم » آن کسی نزد خدا مقرب تر و با ارزش تر
است که با تقواتر باشد اما اینکه چرا در جامعه و عرف ما زن نمی تواند
مجتهده باشد مغایر با مبانی دینی است. چرا که مبانی دینی اسلام نمی گوید که
زن نمی تواند مجتهده باشد و قضاوت کند کما اینکه در همان روایاتی که به آن
استناد می شود روایات دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی امام زمان ظهور
می کند ۵۰ نفر از یاران او زن ها خواهند بود.
 
پس زن
ها حتی از خانه هم می توانند قضاوت کنند و پیشتاز و پیش رو حرکت جامعه
باشند که نمونه های آن در روایات زیادی وجود دارد و این جنسیت و جایگاه زن
عوض نشده است بلکه همان زنانی هستند که با امام زمان ظهور خواهد کرد
بنابراین این تفکر غلط بار فرهنگی داشته و استنباطی است که برخی از مردان
جامعه آن را رواج داده اند در حالی که این تفکر در جامعه جواب نمی دهد پس
باید مردان تجدیدنظر کنند و یک بازخوانی در این مبانی روایی داشته باشند و
 فهم و استدلال جدیدی به جامعه عرضه شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان