دیدگاه

در این بخش مقالات تالیفی یا ترجمه‌شده در رابطه با فمینیسم، اینترسکشنالیتی (نظریه گرهگاهیِ ستم‌های درهم‌تنیده جنسیت، طبقه، نژاد، ملیت/اتنیسیته)، سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم و قدرت/سیاست را می‌خوانید.

فمینیسم

علوم اعصاب شناختی؛ دریایی جنسیت‌زده که در آن غوطه‌وریم

مریم نورائی نژاد

بیدارزنی:‌ باور به متفاوت بودن مغز زنان و مردان چگونه شکل گرفت؟ از نخستین باری که عصب‌شناسان به این نتیجه رسیدند که مغز زنان...

تأمین مالی تعلیم «دموکراسی» برای زنان در عراق توسط آمریکا

شهرزاد مجاب، برگردان: ارغوان شریفی

نظریه‌پردازی در باب اصول سیاسی «فمینیسم اسلامی»

شهرازد مجاب/ برگردان میترا حقی

مارکسیسم، فمینیسم، و «اینترسکشنالیتی»

شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر/ ترجمه جلوه جواهری

جنسیت و خشونت

شهرزاد مجاب/ برگردان: پرستو قربانی

اینترسکشنالیتی

پداگوژی جنبش‌ها: آن سوی بن‌بست طبقه، هویت

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی

بیدارزنی: در این مقاله چگونگی ایجاد ائتلاف بین مفاهیمی ظاهراً نامتجانس، از طریق تفکر پداگوژیکی درباره سازماندهی، بررسی خواهد شد. تفکر پداگوژیکی، ائتلافی بین...

کوییر

حجاب، استعاره‌های جنسی و کنترل بدن

سپیده اکبرپوران

نویسنده در این نوشتار به این می‌پردازد که کسب هویت جنسی یا تجربه جنسی چه طور در بستری از احساسات شرم، ترس، اضطراب، بی‌کفایتی و حس گناه محقق می‌شود.

سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم

تعرض‌های جنسی، فریادگران، بی‌صدایان

شکیبا عسگرپور

تجاوز در مدرسه، تجاوز در آموزشگاه‌ها و آنچه که در خلال افشاگری‌های دانش‌آموزان حاضر در کلاس‌های کنکور مطرح شد، بار دیگر فاجعه‌ی تعرض به دانش‌آموزان، سیاست‌های پنهان‌کاری/انکار و انفعالِ ساختاری سازمان آموزش و پرورش را به میان آورد. در این بین اما حضور مؤلفه‌هایی تماماً طبقاتی، باز هم زایشگر حیرت جمعی از یک طرف و‌ کفه‌ی سنگین پوشش رسانه‌ای از دیگر سو شد.