جستار

در این بخش عکس، تصویرسازی، نقد فمینیستی،‌ ادبیات و هنر، معرفی کتاب، روایت‌های فردی و روایتگری در رابطه با فمینیسم و مسائل زنان را می‌خوانید.

روایت

ایماژ

نویسنده در این نوشتار به این می‌پردازد که کسب هویت جنسی یا تجربه جنسی چه طور در بستری از احساسات شرم، ترس، اضطراب، بی‌کفایتی و حس گناه محقق می‌شود.
بیدارزنی: اِعمالِ خشونت سیستماتیک علیه زنان، چندوجهی، متکثر از خانه تا خیابان و با اتکا بر وجود قوانین نابرابر، جنسیت‌زده و ارتجاعی، هر روزه...
معرفی کتاب

تاریخ سیاسی زنان یا این رزم مشترک…

زهره اسدپور

تجربه زیسته‌ای سرشار از مبارزه

مریم نورائی‌نژاد

نقد فمینیستی

نگاهی فمینیستی به فیلم عنکبوت مقدس

تارا مظفری

پیش‌گفتار: نکته‌ای که لازم می‌دانیم به عنوان گردانندگان بیدارزنی و با توافق نویسنده مطلب به آن اشاره کنیم این است که ما با اعدام...

یادداشتی بر «وانهاده‌»ی سیمون دوبووار ترجمه ناهید فروغان

نسیم آزادبخت

وانهاده حکایت درونی شدنِ حس دیگری بودن زنی است که حادثه‌ای گزنده، تلنگر بیداری و بازسازی دیدگاهش از واقعیت را برای او به ارمغان...

زنان تشنه محبت

بنفشه جمالی

زنان در سریال‌های پررنگ و لعاب این روزهای شبکه نمایش خانگی زنانی تشنه محبت مردان هستند. زنانی که گویی بدون داشتن سایه مردی بالای...

ادبیات و هنر