خانه ایماژ زباله گرد، ز. صحرا گرد، تابستان 1391

زباله گرد، ز. صحرا گرد، تابستان 1391

۰
0
129
  • کف‌خواب‌ها/ بنفشه جمالی

    زنان زندانی به زندان قرچک ورامین می‌گفتند آخر دنیا. ته ته خط. می‌گفتند وقتی بیایی این ور د…