بی بی سی: ولایت پروان در شمال کابل قرار دارد

تیرباران نجیبه به دست افراد مسلح در ولایت پروان در شمال افغانستان، ده ها زن در زادگاه او را به خیابان ها کشانده است.

این زنان معترض برضد بی عدالتی ها و ادامه خشونت علیه زنان
شعار دادند و عدم حاکمیت دولتی در برخی از بخش ها را از عوامل عمده افزایش
خشونت ها در برابر زنان عنوان کردند.

در این تظاهرات که از سوی ریاست امور زنان و فعالان جامعه
مدنی ولایت پروان برگزار شده بود، شرکت کنندگان خواست های مشخصی را در قالب
یک قطعنامه شش ماده ای به دولت پیش کردند.

ولایت پروان برای اولین بار در ده سال گذشته شاهد اعتراض
خیابانی زنان بوده است، این اعتراض حدود سه صد زن را به خیابان های این
ولایت کشاند.

خاتول فقیرزاده، رئیس جامعه مدنی پروان، بخشی از قطعنامه را
خواند:” ما زنان ولایت پروان از تمام طرفهای درگیر میخواهیم تا به منظور
نشان دادن قدرت خود در صحنه سیاسی ، از قتل های سمبولیک جداً جلوگیری
نمایند. از دولت و جامعه جهانی میخواهیم تا در بخشهای زیر تسلط طالبان
حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی را نهادینه سازند. “

در هفته گذشته پخش یک ویدئو که جریان تیرباران یک زن را به
نام نجبیه در ولسوالی غوربند ولایت پروان نشان داد، واکنش های شدیدی را در
داخل و خارج کشور در پی داشت.

در این ویدئو یک فرد مسلح در حضور تماشاگران زیادی یک زن را به اتهام داشتن رابطه نامشروع در محضر عام تیرباران می کند.

مقام های افغان طالبان را مسئول این قتل می‌دانند. این بار
نخست نبود که طالبان اقدام به قتل یک زن به اتهام داشتن روابط نامشروع کرده
اند، این گروه در گذشته هم در مواردی افرادی را به همین اتهام کشته اند.

یکی از مواردی که در رسانه ها و محافل حقوق بشری بازتاب
گسترده ای داشته، سنگسار یک دختر و پسر در ولایت قندوز در شمال افغانستان
بود.

طالبان سال گذشته این دو نفر را متهم به داشتن روابط نامشروع کردند و آنها را در ملاء عام سنگسار کردند.

در همین حال روز جمعه، ۲۳ سرطان/تیر در شهر مهتر لام، مرکز
ولایت لغمان، طی یک انفجار انتحاری، حنیفه صافی، رئیس امور زنان ولایت
لغمان کشته شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان