ايلنا: خانه معدن ایران با هدف گسترش معدنكاری در میان زنان و ورود آنان به این عرصه درصدد تشكیل انجمن زنان معدنكار است. 

به گزارش ايلنا شهناز نوایی عضو خانه معدن ایران گفت: آموزش مهندسی معدن از دهه 50 آغاز شده و تبعیض جنسی هم در این میان مطرح نبوده است، اما ضعف فرهنگی و همچنین ضعف نظام آموزشی مانع شده تا زنان معدنكار به صورت عملی وارد فعالیت‌های معدنی شوند. 

وی با بیان این كه در استرالیا 11 درصد از دانش‌آموختگان معدن و 2 درصد از معدنكاران زن هستند، اظهار كرد: افزایش فعالیت بانوان در حوزه معدن نیازمند فرهنگ ‌سازی است و خانه معدن نیز درصدد است تا با ایجاد انجمن زنان معدنكار به گسترش فرهنگ معدنكاری در میان زنان كمك كند. 

نوایی كه در آستانه همایش «نقش معدن در تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» سخن می‌گفت، افزود: زنان هم باید در افزایش تولید ملی و رونق اقتصاد نقش داشته باشند. 

همایش «نقش معدن در تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی»، 22 خرداد ماه سال جاری در اتاق ایران برگزار می‌شود. 

نوایی با اشاره به این كه، در زمان حاضر درصد قابل ‌توجهی از دانشجویان استخراج و اكتشاف را بانوان تشكیل می دهند، تصریح كرد: بانوانی كه دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی هستند، می توانند با مراجعه به خانه معدن ایران در انجمن زنان معدنكار عضو شوند. 

این عضو خانه معدن ایران افزود: فعالیت در معدن از جنبه فیزیكی به نرم افزاری تبدیل شده، در عصر حاضر مدیریت و دانش مورد اهمیت است و از این رو زنان ایرانی هم می‌توانند در این زمینه جزو پیشروان باشند. 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان