سحام
نیوز
: خانواده پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی بعد از ۲۴
روز توانستند با حضور چند مأمور امنیتی در اتاق بازپرسی با او ملاقات
کنند. در این دیدار به طرز کم‌سابقه‌ای هم بازپرس، بازجو و هم زندانبان و
یک مقام امنیتی دیگر حضور داشتند.

خانم دوکوهکی در این ملاقات که به شدت زیر نظر مأموران امنیتی بود، به
خانواده‌اش گفته در حال توضیح «یک سری سوءتفاهم‌ها» به بازجویان است. او
درباره این «سوءتفاهم‌ها» جزئیات بیشتری نداده است. گفته میشود وی تحت فشار
است تا اعترافاتی ساختگی را انجام دهد.

خانم دوکوهکی در بند دو.الف زندان اوین نگهداری می‌شود که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اجتماعی ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۰ شبانه در
خانه‌اش بازداشت شد. مأموران امنیتی کامپیوتر، یادداشت‌ها و وسایل شخصی او
را با خود برده‌اند. خانم دوکوهکی پس از مرگ پدرش برای درمان افسردگی تحت
درمان بوده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان