Graphic1
بیدارزنی: در پرونده ویژه شماره جدید هفته نامه ده نگی کوردستان(به مناسبت روز جهانی زن) می خوانیم؛

نقش و جایگاه زنان درمیان کوردهای خراسان،از یلدا عباسی

سخنی با مادران هورامی،از فرخ لقا معتمد وزیری

حقوق زنان کورد درکوره خانه ها آجر می شود، از کمال حسینی

زبان جنسیت زده ما،از فاطمه کریمی

انسان اسکیزویید و بازتولید خشونت در جهان معاصر،از ناهید عرجونی

مصائب زنان هنرمند کورد،از شیلان برهانی/نقش زنان روستایی در توسعه،از ژیلا الله مرادی

چرا توقف کنم؟ از ژیانا اسکندری

کچانی ئیز ه دی و جانه وه ره کان؛فه لاح موراد خان شا که ره م

۸ مارس روزی برای ستایش زنان حق طلب

زنان کورد وکلیشه های جنسیتی در رسانه ها(در مصاحبه با سه کارشناس مسایل زنان) از ژینا مدرس گرجی

هه شتی مارس و خه می ژنانی کورد ؛ جه بار ده ست باز

له مه سیح هه تا ژاندارک ؛ ئه رسه لان بورنا/شما هم دعوتید،ازشب بو طوفانی

روشنا، از  رزا کریمی/و…..

@dengikurdistanweekly

ده نگی کوردستان هفته نامه ای مستقل است که در سنندج کار می کند و توزیع ان در تمام استانهای کرد نشین ایران است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان