خانه تیترخوان زنان «سسی و پنو» روایت تلخ کودکان کار مهاجر

«سسی و پنو» روایت تلخ کودکان کار مهاجر

۱
0
614

ایلنا: به گزارش خبرنگار ایلنا، از آنجا که نام و زندگی کودک پاکستانی در آمار کودکان کار و گزارش‌های شورای عالی پناهجویان در ایران دیده نمی‌شود، سسی و پنو تنها سند مکتوبی است که از زندگی ساده و حضور صمیمی کودکان پاکستانی در ایران حرف می‌زند. کودکان کار پاکستانی که با خانواده‌هایشان به ایران می‌آیند، چون هر کودک دیگری نیازمند حق برخورداری از بهداشت، امنیت، سوادآموزی و… هستند.

در داستان «سسی و پنو»، «زهره صیادی و نیما روحانیشیشوان – نویسندگان این داستان – حاصل پنج سال زندگی‌شان با کودک کار پاکستانی را بازمی‌گویند و صادقانه مشاهدات و درک و دریافتشان را از واقعیت زندگی این بچه‌ها بیان داشته‌اند.

کتاب سسی و پنو در حقیقت می‌تواند آموزش شیوه و نحوه برخورد با کودکان کار پاکستانی و عموماً هر کودک کار مهاجری باشد.

کتاب کوشش کرده است تصویر واقعی و ملموس‌تری از کودک مهاجر پاکستانی را در اختیار مخاطب بگذارد. عدم آگاهی و شناخت از حضور و نحوه زندگی کودکان پاکستانی آن‌ها را به حاشیه حاشیه‌نشینی رانده است. سسی و پنو علاوه بر پردازش داستانی عامیانه از کشور پاکستان؛ سعی داشته کودک مهاجر با همه تفاوت‌هایش را با همدلی و دوستی بشناسد و بازگونماید.

نهادینه شدن نگاه‌های این چنینی می‌تواند زمینه‌ساز احقاق حقوق انسانی مهاجر‌ها بشود و سرآغازی برای باور حق و حقوق هر کودکی در هر جای دنیا.

حقوقی چون داشتن هویت، بهره‌مندی از بهداشت، برخورداری از احترام، امکان پی‌گیری و دادخواهی و تظلم‌خواهی در هر دستگاه قضایی با شرایط مهاجر بودن در کشور میزبان و… بدیهی است درک و همدلی هر انسانی امنیت، سلامت و صلح بیشتری ایجاد می‌کند.

سسی و پنو توسط انتشارات مبتکران در سال ۱۳۹۳ برای نخستین بار پیرامون کودک کار و پیشنهادهایی به جامعه در نحوه ارتباط با این کودکان و به‌طور خاص کودک مهاجر پاکستانی منتشر شده است.