انجمن جامعه شناسی ایران: گروه جامعه شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان) انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

  • مشارکت سیاسی زنان با تاکید بر نقش احزاب و گروه های سیاسی/  با حضور: دکتر زهرا نژاد بهرام(پژوهشگر)
  • ضرورت مشارکت سیاسی زنان، چرا و چگونه /  با حضور: دکتر فاطمه راکعی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی)

زمان: دوشنبه ۱۸ ابان ۹۴ ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان