مهرخانه: در چارچوب نهاد زنان ملل متحد، یک برنامه و استراتژی تحت عنوان «استراتژی دفتر آسیای نهاد زنان ملل متحد در مورد جنسیت، تغییرات آب‌وهوایی، کاهش زیان‌های ناشی از بلایای طبیعی و جبران زیان‌های وارده» طراحی شده است که عمده تأکید آن بر لزوم اتخاذ رویکردهای جنسیتی در قبال پدیده‌های زیست‌محیطی از جمله تغییرات آب‌وهوایی و توان‌افزایی زنان برای کاهش آسیب‌پذیری در قبال آن و کمک به بهبود آثار زیان‌بار آن است.

به گزارش مهرخانه، بنا به گزارش نهاد زنان ملل متحد، زنان بیشترین اثرپذیری و آسیب‌پذیری ‌در قبال تغییرات آب‌وهوایی را دارند و در منطقه آسیای جنوب‌شرقی باید اقدامی جدی برای توان‌افزایی زنان جهت مواجهه جدی و مؤثر با بلایا و فجایای طبیعی صورت گیرد.

نقش‌پذیری زنان در کشورهای آسیای شرقی و جنوب‌شرقی در خانواده‌ها به عنوان سرپرست و نان‌آور خانوار سبب شده است که زنان در قبال تغییرات زیست‌محیطی مخرب از جمله بیان‌زایی و خشک‌شدن زمین‌ها، کمبود آب، طوفان و سیلاب‌های شدید بسیار آسیب‌پذیر باشند.

بر طبق گزارشات منتشرشده توسط برنامه عمران ملل متحد (UNDP) شمار افراد و خانوارهایی که بر اثر تغییرات زیست‌محیطی مجبور به جابه‌جایی و تغییر محل سکونت خود شده‌اند، روزبه‌روز در حال افزیش است. مطابق تحقیقات به‌عمل‌آمده، کشور بنگلادش در زمره کشورهایی است که بیشترین میزان تغییرا آب‌وهوایی را داشته و متحمل زیان‌های بالای زیست‌محیطی در قبال تغییرات آب‌وهوایی شده است.

در چارچوب نهاد زنان ملل متحد، یک برنامه و استراتژی تحت عنوان «استراتژی دفتر آسیای نهاد زنان ملل متحد در مورد جنسیت، تغییرات آب‌وهوایی، کاهش زیان‌های ناشی از بلایای طبیعی و جبران زیان‌های وارده» طراحی شده است که عمده تأکید آن بر لزوم اتخاذ رویکردهای جنسیتی در قبال پدیده‌های زیست‌محیطی از جمله تغییرات آب‌وهوایی و توان‌افزایی زنان برای کاهش آسیب‌پذیری در قبال آن و کمک به بهبود آثار زیان‌بار آن است.

در سال ۲۰۱۲، یک سازمان غیردولتی در کشور بنگلادش به نام اختصاری BRAC با همکاری نهاد زنان ملل متحد، پروژه‌ای را به منظور کاهش آسیب‌پذیری زنان در قبال تغییرات آب‌وهوایی آغاز کرد و برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی زنان برای مواجهه با فجایع و بلایای طبیعی را پیش گرفت. تاکنون بالغ بر هزار و ۶۰۰ زن از حمایت و مساعدت مستقیم و ۱۹ هزار و ۱۰۰ زن به‌طور غیرمستقیم از مساعدت نهاد زنان ملل متحد برخوردار شده‌اند؛ اگرچه تاکنون اقدامات در سطوح غیردولتی برای توان‌افزایی زنان در قبال تغییرات آب‌وهوایی انجام شده است، اما اکنون نهاد زنان ملل متحد از سران دولت‌ها و وزرای کشورها برای اتخاذ یک رویکرد جنسیتی در قبال تغییرات آب‌وهوایی و ارتقای توانمندی زنان، کمک و مساعدت جدی می‌طلبد.

منابع
۱٫    UN Women’s Asia-Pacific Strategy on Gender, Climate Change, Disaster Risk Reduction & Recovery,
۲٫http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/bangladesh-climate- hange#sthash.REtw16vA.dpuf

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان