فرادید: چهار بانوی افغان برای اولین بار به تیم محیطبانان افغانستان پیوستند.

به گزارش فرادید به نقل از الجزیره، این چهاربانوی افغان پس از گذراندن یک دوره آموزشی وارد تیم ۲۳ نفره محیط بانان پارک ملی “بند امیر” شدند. دریاچه بند امیر، یکی‌ از عجائب طبیعت افغانستان، در ولایت بامیان واقع شده و آب ۱۸ رودخانه از آن‌ سرچشمه می‌گیرد.
مساحت این منطقه ۷۵ هزار هکتار است و در سال ۲۰۰۹ به عنوان اولین پارک ملی افغانستان انتخاب شد. این پارک ملی ماهیانه ۴۰۰۰ گردشگر افغانی و خارجی‌ را به سوی خود جذب می‌کند. بر اساس آمار‌های بانک جهانی، میزان اشتغال بانوان افغان در اقتصاد رسمی‌ کشور تنها ۱۶ درصد میباشد. از این جهت گام اخیر برای اشتغال زایی بانوان مناطق روستایی و جذب آنان به سوی شغلی که تا به امروز برای بانوان غیر قابل دسترس بود از اهمیت ویژه ای‌ برخوردار است. این تصمیم بی‌سابقه حاصل حمایت و پیگیری جدی مسولان استانی و نمایندگان ۱۴روستای منطقه بند امیر در سطح وزارت کشاورزی این کشور عنوان می‌شود.
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
(تصاویر) اولین محیط‌بانان زن در افغانستان
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان