• نگاهی به تاریخ: زنان معدنچیِ ویرجینیا

    در دهه‌ی ۱۹۸۰ زنان معدنچی آمریکایی با تمام مصائب و مشکلات زندگی به‌علاوه آزار و اذیت جنسی …
  • استبداد بی‌ساختاری

    مساله سازمان‌دهی و ساختار یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز جنبش‌های اجتماعی ستم‌ستیز در حوز…
  • خشونت خانگی در هند و جنبش زنان

    تصویب قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی نقطه عطفی در جنبش زنان هند در برابر بی‌عدال…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در ایماژ