tajjammo-asid-pashi-majles-12بیدارزنی: نسرین ستوده ساعاتی پیش در مقابل وزارت کشور دستگیر شد.

به گفته رضا خندان، همسر وی، ستوده به همراه دوستان و تنی چند از همکاران خود پس از پایان ساعت تحصن در مقابل کانون وکلا، جهت اعتراض به اسیدپاشی در اصفهان و اعتراض به عملکرد مسئولان به روبروی وزارت کشور رفتند اما هنگام بازگشت همگی بازداشت شدند. گیتی پورفاضل، عباس جمالی، پیمان عارف و فرید روحانی از جمله افراد بازداشت شده به همراه نسرین بودند. پس از گرفتن عکس و مدارک شناسایی، ساعاتی بعد همگی آزاد شدند. اما نسرین را بدون داشتن حکم قضایی به طور خودسرانه در بازداشت نگاه داشته اند.

نسرین ستوده روز چهارشنبه 30 آبان نیز در تجمع مقابل مجلس در اعتراض به اسیدپاشی به زنان اصفهان حضور داشت. هم چنین وی از روز دوشنبه 28 آبان در اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا و محروم کردن دگراندیشان از «حق کار» مقابل کانون وکلای مرکز تحصن می کند.

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان