شبکه ایران زنان: شورای همکاری های زنان اولین نشست خود را در جهت دستیابی به تعریف، شاخص ها و ماموریت نهاد فراقوه ای و یا مرکز عالی زنان و سازوکارهای شکل گیری این نهاد برگزار می کند. این نشست مطبوعاتی است و به عنوان مقدمه ای بر ورود به بحث های مورد نظر در اولین برنامه خود نگاهی به گزارش عملکرد امور زنان در یک سال گذشته خواهد داشت. سلسله نشست های شورای همکاری های زنان با همکاری مشاور امور بانوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شوند و اولین نشست آن در تاریخ ۲۴ شهریور می باشد.
این نشست مطبوعاتی است و صاحب نظران و فعالین حوزه زنان به آن دعوت شده اند.
متن کامل دعوت نامه شورای همکاری های زنان به قرار زیر است:
به نام خدا
دعوتنامه برای مخاطب خاص
 توجه به گزارش عملکرد یکساله دولت یازدهم در حوزه زنان، “امور زنان” امروز کجاست و چه خواهد کرد؟
دعوت می شوید برای حضور در نشست ۲۴ شهریور با عنوان “نهادفراقوه ای یا مرکز عالی زنان، ماموریت ها و سازوکارها”
فعالین مدنی حوزه زنان اهداف مشترکی دارند مانند توانمندسازی، ایجاد فرصت ها و رفع مشکلات زنان مبتنی بر جایگاه انسانی زن، که به استناد “نفس واحده” قرآنی زن و مرد از جایگاه انسانی یگانه برخوردارند. در جامعه مردمسالار همه آن ها که امکانات ملی و پست ها را در اختیار دارند موظف به پاسخگویی به مطالبات مردمی هستند که این مطالبات توسط فعالین آن حوزه پی گرفته می شود.
سوال این است که بعد از گذشت بیش از سه دهه از جمهوری اسلامی که جریان های مختلف که با رویکردها و موضع گیری های متفاوت در ارتباط با زنان، مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز و امکانات ملی را در اختیار داشته اند، در همه این سال ها در عمل تا چه حد مطالبات زنان را پاسخگو بوده اند؟ چه گونه می توان مشکلات بر زمین مانده زنان و خانواده ها را که تکثیر و از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شوند رفع کرد؟
از خاستگاه جمعی مدنی در صددیم تا با طرح موضوع و پاسخ یابی آن به کمک یکدیگر در جهت دستیابی به اهدافمان راهکارهایی را بیابیم. بنا داریم تا با حضور شما همراهان، از صاحب نظران اندیشمند، اساتید حوزوی و دانشگاهی، فعالین مدنی و عزیرانی که در همه این سال ها در جریان اجرا و عمل و تلاش های مدنی آموزه ها و تجربیاتی کسب کرده اند همه با هم راهکاری مناسب را تعریف و در شکل گیری آن تلاش کنیم.
در اولین نشست از سلسله نشست های هر ماه، با توجه به گزارش عملکرد یکساله دولت یازدهم در حوزه زنان، به عنوان مقدمه ای در جهت دستیابی به تعریف، ماموریت ها و سازوکار نهاد فراقوه ای یا مرکز عالی زنان پاسخ به این پرسش را پی می گیریم که “امور زنان” امروز کجاست؟ با توجه به واقعیت امروز و عملکرد همه این سال ها و یک سال گذشته “امور زنان” به کجا می رود و انتظار این است که به کدام سو برود؟
این نشست مطبوعاتی است و میهمانان کارشناس برنامه به سوالات اصحاب رسانه در این ارتباط پاسخ می دهند، که از همین طریق همراهان رسانه ای به حضور در نشست دعوت می شوند.
میهمانان سخنران: خانم ها فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس، مینو مرتاضی لنگرودی کارشناس ارشد و فعال حوزه زنان و ناهید پاپیان دکترای مدیریت و برنامه ریزی و عضو شورای همکاری های زنان دعوت به حضور در برنامه اولین نشست را پاسخ مثبت داده اند. به محض قطعی شدن پاسخ سایر میهمانان دعوت شده از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.
زمان برگزاری نشست: ۲۴ شهریور ساعت ۲ تا ۵ بعدازظهر
محل برگزاری نشست: اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران. سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوی مروارید، طبقه اول، آمفی تئاتر
لطفا در اطلاع رسانی به دوستان فعال حوزه زنان و صاحب نظران، همراهی بفرمایید.
با تشکر از همراهی مشاور امور زنان اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران
توران ولی مراد
مدیر شورای همکاری های زنان
۱۷ شهریور ۱۳۹۳- با درود و سلام ویژه به روان پاک شهیدان ۱۷ شهریور میدان شهدا
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان