کودکان غزه
کودکان غزه

شبکه یاری کودکان کار و خیابان و کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (کوشا): از دوستداران و مدافعان حقوق کودکان و زنان در خواست می شود برای محکوم کردن کشتار بی رحمانه کودکان و زنان غزه، روز دوشنبه مورخ 6 مرداد 93 ساعت 11 صبح در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران حاضر شوند.

نشانی دفتر سازمان ملل: پاسداران، خيابان گل نبی، خيابان ناطق نوری، ابتدای بلوار شهرزاد

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان