روز:   والیبالیست های ایتالیایی که قرار است از فردا در بازی های جهانی والیبال در فلورانس به زمین بروند، بازوبندی در اعتراض به تبعیض علیه زنان ایرانی می بندند. این پیشنهاد انجمن “روز ندا” در شهر پوردنون ایتالیا، برای پایان دادن به “اقدامات تبعیض آمیز” علیه زنان ایرانی است که توسط مقامات ایرانی اعمال می شود. مقامات ایران اخیرا حضور زنان کشور در مسابقات مردان را ممنوع کرده اند. در زمان برگزاری بازی های جهانی والیبال از ورود زنان به ورزشگاه ها جلوگیری شد.

در نامه ای که این سازمان غیردولتی به جووانی مالاگو رئیس کمیته المپیک ایتالیا و کارلو ماگری، رئیس فدراسیون والیبال ایتالیا نوشته شده، چنین آمده است: فدراسیون جهانی والیبال باید بازوبندی به بازوی همه والیبالیست های شرکت کننده در مسابقات ببندد که روی آن نوشته شده است “زنان با مردان برابرند”.

در پایان نامه آمده است: “امیدواریم که در ایالت توسکانی، مقامات ورزشی ایتالیا از این فرصت استفاده کنند تا یک بار برای همیشه بر برابری زن و مرد پافشاری کنند و به این اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان پایان بدهند. نکته طنز در اینجاست که بازی ها در استادیوم “نلسون ماندلا” برگزار می شود که پیشتاز مبارزه برای حقوق مدنی بود. اگر به این درخواست ما توجه نشود خواستار برداشتن این نام از استادیوم می شویم که توهینی است به خاطره ای که از نلسون ماندلا در یادها مانده است.”

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان