8735821208_1578ae3c9f_b

خانه امن: نتایج تحقیق ۱۰ ساله مرکز تحقیقات اجتماعی و نهاد زنان سازمان ملل که تحت عنوان خشونت علیه زنان سیاسی در ۳۰ آپریل امسال منتشر شد نشان داد، که شیوع خشونت علیه زنان فعال در سیاست در جنوب آسیا ناشی از اجرای قوانین ناکارآمد و عدم حمایت پلیس و دستگاه قضائی این منطقه از زناناست.

این مطالعه در کشورهای هند، نپال و پاکستان انجام شد و از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۳ بطول انجامید. مبنای تحقیق ذات، وسعت و دلایل خشونتی که مانع مشارکت زنان در سیاست می شود بود. در این تحقیق با ۸۰۰ نفرمصاحبه شد که شامل اعضای کمیسیون های رای گیری، پلیس، خانواده های مناطق فقیر نشین و شهری و …می شدند.

نتایج این مطالعه نشان داد هر سه کشور هر چقدر درصد رای دهندگان و کاندیداهای زنی که توسط احزاب سیاسی به میدان فرستاده می شدند افزایش می یافت تعداد نمایندگان زن کاهش پیدا می کرد.این مطالعه همچنین نشان داد که ۶۰ درصد از زنان بخاطر ترس از خشونت از مشارکت در سیاست خودداری می کنند.

دکتر Rebecca Reichmann Tavares نماینده نهاد زنان سازمان ملل دردفترهند، بوتان، مالدیو و سریلانکا می گوید: تقریبا” ۹۰ درصد از زنان این کشورها احساس می کنند این خشونت است که مانع پیوستن آنان به سیاست می شود با مرور جامعی که در قوانین مرتبط با خشونت علیه زنان دراین سه کشور داشتیم روشن شد هیچیک از این کشورها قوانین سختگیرانه ای که مانع خشونت علیه زنان در سیاست شود را ندارند .ما می دانیم که در جایی که قانون وجود دارد تعداد کمتری از مردم فکر می کنند خشونت علیه زنان قابل توجیه است.

 دکتر Ranjana Kumari مدیر مرکز تحقیقات اجتماعی هند در این رابطه می گوید: یک پنجم مردم دنیا در جنوب اسیا زندگی می کنند و یک سوم زنان این منطقه در طول زندگی خود خشونت را تجریه کرده اند، چیزی که در سیاست های جنوب اسیا هم عموما” مشاهده می شود. کاندیداها و خانواده های آنان و همچنین رای دهندگان، معمولا” در طول مدت انتخابات با خشونت مواجه هستند. طبیعتا” خشونت در جنوب آسیا اغلب زنان را از مشارکت در حوزه های سیاسی می ترساند”.

نتایج این مطالعه همچنین نشان داده است که چرخه خشونت بوسیله ساختار کنونی قدرت در این مناطق و تبعیض جنسیتی تقویت می شود. تا جایی که تقریبا” نیمی از پاسخ دهندگان اظهار کردند که مشارکت زنان در انتخابات سیاسی می بایست بوسیله خانواده هایشان انجام پذیرد.

۹۰ درصد از پاسخ دهنده گان معتقد بودند زمانی خشونت علیه زنان در خانواده افزایش می یابد که زن قادر نیست مسئولیت هایش را خانه به طور کامل انجام دهد. ۶۰ درصد آنان بیان داشتند که پلیس برای حقوق زنان ارزشی قائل نیست و در نتیجه تعداد واقعی موارد خشونت – که بسیار زیاد است – گزارش نشده و همین امر موجب بالا رفتن آمار خشونت خانگی می شود.

در این کشورها خشونت به ندرت توسط وسایل ارتباط جمعی گزارش می شود و بطور گسترده به وسیله سیستم سیاسی انکار شده و مورد چشم پوشی قرار می گیرد.

زنان فعال در سیاست با اشکال گوناگون خشونت در کشورهای مختلف مواجه هستند به عنوان مثال: خشونت فیزیکی، خشونت لفظی و تهدید بالاترین میزان خشونت ها را در هند تشکیل می دهند و این در حالی است که ترور شخصیت از جمله بزرگترین تهدید های دیده شده در پاکستان و نپال هستند.

در این تحقیق کاندیدا های زن از تهدید، آدم ربایی و قتل به عنوان اشکال دیگر خشونت ها یی نام برده اند که با آن مواجهند. ۴۵ درصد زنان کاندیدای هند، با خشونت فیزیکی و تهدید مواجه بوده اند که این آمار در نپال به ترتیب ۲۱ و ۱۶ درصد است .

این مطالعه نشان داد که زنان در سه کشور مورد بررسی، از مشارکت در تمامی رده های سیاسی خودداری می کنند. این شامل چشم پوشی از حق رای، شرکت دررقابت انتخاباتی، حق دسترسی به منابع انتخاباتی در رده های مختلف می شود.

زنان در سیاست با همه درجات تبعیض مواجهند. آنان معمولا” اجازه تصمیم گیری دراحزاب سیاسی شان را ندارند. همانطور که ملاحظه می شود کمتر قادر به تصاحب صندلی های سیاسی می شوند. و حتی دیده که بسیاری از زنان سیاسی، به انزوای سیاسی در حزبشان تن می دهند.

این مطالعه پیشنهاداتی را برای رفع موانع مشارکت زنان در سیاست را داده است از جمله :

احزاب سیاسی باید مطمئن شوند به کسانی که سابقه مجرمیت دارند (بویژه در مورد بکار بردن خشونت علیه زنان) اجازه شرکت در انتخابات داده نمی شود و آنها باید اعضای بیشتری از زنان را در حزب مرکزی و کمیته های انتخاباتی و کمیته های مجلس بپذیرند.

این تحقیق نشان می دهد که کمیسیون انتخابات باید در جهت حفاظت، افزایش، و رسمی کردن مشارکت زنان در سیاست قدم بردارد.

مطالعه می گوید: آژانس های با نفوذ اجرای قانون باید برای سرمایه گذاری سیاسی و ارتقاء آگاهی زنان رای دهنده، فشار آورند.

چندین کشور امریکای لاتین مانند: بولیوی، اکوادور، گواتمالا، و مکزیک قانونگذاران را برای تدوین قوانین جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و محکوم و تنبیه نمودن افرادی که خشونت هایی مانند آزار، اذیت، و … را بکار می برند تحت فشار قرار داده اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان