“خانواده مصنوعی و داستان‌های دیگر” مجموعه ده داستان کوتاه از نویسندگان مشهور جهان است که به انتخاب مژده دقیقی ترجمه و انتشار یافته است. مترجم در این اثر کوشیده داستان‌هایی انتخاب کند که به شکلی به روابط خانوادگی انسان‌ها، به ویژه مادران و دختران، نظر دارند.

Artificial-Family

خانواده مصنوعی

مجموعه داستان، ترجمه مژده دقیقی، تهران، نشر نیلوفر

شهرزادنیوز: “خانواده مصنوعی و داستان‌های دیگر” مجموعه ده داستان کوتاه از نویسندگان مشهور جهان است که به انتخاب مژده دقیقی ترجمه و انتشار یافته است. مترجم در این اثر کوشیده داستان‌هایی انتخاب کند که به شکلی به روابط خانوادگی انسان‌ها، به ویژه مادران و دختران، نظر دارند.

در “قوانین بازی”، اثر ایمی‌تن، تنشِ مُدام مادر و دختری را می بینیم که مادر به شکلی نسبت به دختر احساس شدید مالکیت دارد و دختر می کوشد تا خود را از این دام برهاند. انگار بر صفحه شطرنجی مهره‌های سیاه و سفید در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. مادر در این داستان همانا مهره‌های سیاه است. دختر پیوسته ایام می کوشد بر مهارت خویش در بازی بیفزاید.

در داستان “هنر آشپزی و پذیرایی”، اثر مارگارت آوتوود، مادر از آن‌جا که کار زیاد و وقت اندک دارد، می کوشد بار زندگی را بر دوش دختر بگذارد. بار که زیاد شد، ابتدا نافرمانی و در پی آن عصیان را باید در انتظار بود.

در داستان “خانواده مصنوعی”، اثر آن تایلر که عنوان کتاب نیز از آن برداشته شده، زن جوانی که دختری نیز دارد، به ازدواج مجدد تن در می دهد. مرد رابطه‌ی خوب و صمیمانه‌ای با زن و دختر دارد. مادر از این احساس خوشش نمی آید، فکر می کند مرد می خواهد دختر را از مالکیت او خارج کند. مادر دوست ندارد در احساس خویش نسبت به دختر کسی دیگر را شریک سازد.

در داستان “آدم‌های مشهور”، اثر اورهان پاموک، با مادر و دختری آشنا می شویم که از درک یکدیگر عاجزند. در این داستان پسری که روایت داستان را بر عهده دارد، از جدایی پدر و مادرش از هم می گوید. پدر به یک‌باره چمدان سفر بر می بندد و خانواده را به قصد پاریس ترک می گوید. مادر که تنها مانده، به اتفاق[#_GoBack<-] پسر به مادر خویش پناه می برد. مادر بزرگ اما توان سازش با مادر را ندارد و او را از خود می راند.

در داستان “سخنرانی”، اثر آیزاک باشویش سینگر، باز رابطه مادر و دختر در مرکز داستان قرار دارد. در این داستان یک استاد زبان قرار است در جلسه‌ای سخنرانی کند. در این راه با مادر و دختری آشنا می شود که از جمله جان بدر بردگانِ اردوگاه کار نازی‌ها هستند. دختر و مادر هرچند از تنهایی در رنج هستند، ولی از درک یکدیگر عاجزند.

در داستان “جدایی”، اثر جان لورو، کشیش جوانی از مادرش قهر می کند، پس از پانزده سال، حال که مادر در بستر مرگ است، باز می گردد تا از او عذرخواهی کند و بر عذاب وجدان خویش نقطه‌ی پایان بگذارد. مادر اما نمی تواند به همین آسانی این حادثه را نادیده بگیرد.

در داستان “بتمن و رابین دعوا می کنند”، اثر استیون کینگ، پدر به مرض آلزایمر دچار است و پسر هر یکشنبه او را از آسایشگاه برداشته، به گردش و رستوران می برد. پسر می کوشد در این میان خاطرات خوش گذشته را به یاد پدر بیندازد، به این امید که شاید به یاد بیاورد. در کمال تعجب می بیند که پدر بعضی از آن‌ها را هنوز از یاد نبرده است.

در داستان “پنجره جومری”، اثر آنیتا راوبادامی، دختربچه‌ای می کوشد در کشاکش با مادر، رابطه او را با دختر خدمتکار به یاد آورد.

در داستان “دفتر کار”، اثر آلیس مونرو، زنی می کوشد به راه نویسندگی نه در خانه خویش، بل‌که در دفتری مستقل، به این کار بپردازد.

در داستان “بیست سالگی”، اثر هاروکی موراکامی، دختری مجبور است در سالگرد تولدش کار کند. او در این روز با مرد پیری آشنا می شود و حوادثی پیش می آید که ابتدا به نظر می رسند با بیست‌سالگی او در رابطه‌اند، ولی در واقع چنین نیست.

“خانواده مصنوعی و داستان‌های دیگر” در 240 صفحه از سوی نشر نیلوفر در تهران انتشار یافته است. به حتم آنانی که داستان کوتاه را در جهان تعقیب می کنند و یا به موضوع روابط میان خانواده علاقه دارند، از این مجموعه خوششان خواهد آمد.

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان