ایلنا: نشست مقدماتی پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن با حضور نمایندگانی از ایران در کشور تایلند برگزار شد در این نشست پیش نویس توافقنامه منطقه آسیا و اقیانوسیه تهیه شد. 

به گزارش ایلنا، نشست مقدماتی پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن، کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکپی با حضور مقامات ارشد اعضای آسیایی کمیسیون مقام زن (ایران، بنگلادش، تایلند، ژاپن، چین، پاکستان، مالزی، اندونزی، فیلیپین، کره جنوبی، روسیه به جز مغولستان و گرجستان در شهر بانکوک برگزار شد.

این نشست با همکاری نهاد زنان ملل متحد و برخی از کارگزاری‌های تخصصی ذیربط از جمله سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان بین المللی کار و صندوق جمعیت به میزبانی کمیسیون اقتصادی- اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه و باحضور سازمانهای جامعه مدنی آغاز به کار کرد.

نمایندگان اکثر کشور‌ها در این نشست ترکیبی از دو کار‌شناس وزارت خارجه و مرجع ملی زنان بود که از ایران شریفی صدر از وزارت خارجه و رحمتی از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حضور داشتند.

در روز اول پس از خوش آمدگویی از طرف اسکاپ و نهاد زنان ملل متحد و با انتخاب نماینده کشور فیلیپین بعنوان رئیس جلسه؛ برنامه تحت عنوان موضوع اولویت دار کمیسیون مقام زن ۵۸ «چالش‌ها و دستاوردهای اجرای اهداف توسعه هزاره برای زنان ودختران» پذیرفته شد.

در ادامه آقای هندرا، دستیار دبیرکل سازمان ملل ومعاون برنامه ریزی و سیاست گذاری نهاد زنان ملل متحد سخنرانی خود را تحت عنوان اهداف توسعه هزاره و برنامه توسعه‌ای بعد از ۲۰۱۵: روندهای فعلی، تنگناهای ساختاری وسیاست گذاری در تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان ودختران ارائه داد.

در ادامه خانم ناندا مدیر بخش توسعه اجتماعی اسکپ مروری بربرنامه اسکپ برای بررسی سند پکن+۲۰ را ارائه نمود. 
 سپس مدیر بخش برابری جنسیتی اسکپ به ارائه گزارشی از دستاورد‌ها وچالشهای اجرای اهداف توسعه هزاره در منطقه آسیا و اقیانوسیه پرداخت.

در ادامه نشست، پس از ارائه گزارشی از روند اجرای کار پایه عمل پکن ودستاورد‌ها وچالش‌های اهداف توسعه هزاره توسط گروه مشورتی جامعه مدنی آسیا واقیانوسیه، نمایندگانی از جامعه مدنی در حوزه مرتبط با اهداف توسعه، ملاحظاتی را مطرح کردند.

در ادامه به منظور بررسی عمیق‌تر وکار‌شناسانه‌تر، اعضا به دو گروه کاری تقسیم شدند که گروه اول بر روی دستاورد‌ها وچالش‌ها ودرسهای آموخته اهداف توسعه هزاره و گروه دوم بر روی برنامه توسعه‌ای بعد از ۲۰۱۵ برای تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان متمرکز شدند. در هر دو گروه علاوه بر نمایندگان کشور‌ها، نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان دبیرخانه اسکپ نیز حضور داشتند. بعد از حدود یک روز کار مداوم در گروه‌ها پیش نویس گزارش منطقه آسیا و اقیانوسیه آماده و در جلسه اصلی ارائه شد.

اهم توافقات صورت گرفته عبارتند از:

• در برنامه توسعه ایی بعد از ۲۰۱۵ در کنار هدف اختصاصی برای زنان می‌بایست موضوعات جنسیتی درتمامی اهداف جاری باشد. 
• توجه به موضوع خشونت علیه زنان و دختران، دسترسی برابر زنان به دارایی‌ها و منابع تولیدی، سهم نامتناسب زنان از کار بدون مزد و نقشهای چند گانه زنان در خانواده و اجتماع و فرصتهای برابر در تصمیم گیری در خانه، فضای عمومی و بخش خصوصی که در اهداف توسعه هزاره مورد غفلت واقع شده در برنامه توسعه ایی بعد از ۲۰۱۵ مورد تاکید قرار گرفت. 
• برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، برخورداری زنان از حقوق بشر و محو فقر از ملزومات اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی و تحقق اهداف توسعه هزاره است و زنان عامل توسعه و دارای نقش حیاتی در توسعه هستند. 
• این نشست نابرابری روبه رشد را تشخیص داده و چالشهای فوری تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران و دستیابی به اهداف توسعه هزاره، و نابرابری شدیدی که سرعت و پایداری رشد در بلند مدت را به خطر می‌اندازد را مورد توجه قرار می‌دهد. 
همچنین مواردی که از طرف ایران در سند مطرح شد عبارتند از: 
• جلب مشارکت مردان و پسران در جریان توانمند سازی زنان، رفع تبعیض و خشونت و مشارکت همه جانبه در فضای خصوصی و عمومی
• توجه به نقشهای چند گانه زنان و نقش حیاتی آن‌ها در خانواده در تربیت نسل آینده 
• تاثیرات منفی و مخرب تحریم‌ها و اشغالگری‌ها بر زنان و کودکان
در جلسه گروهی موارد مورد مناقشه مورد بحث قرار گرفت و در ‌‌نهایت با تغییراتی پیش نویس با اجماع مورد توافق قرار گرفت. 
لازم به ذکر است متن نهایی مورد توافق هنوز بصورت رسمی انتشار نیافته است

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان