ایرنا– انجمن حمایت از کودکان کار در روزهای هشتم و نهم
اسفندماه جاری جشنواره حمایت از کودکان کار را برای حمایت مالی از این
کودکان برگزار می کند.

این
جشنواره حاصل تلاش های داوطلبان فعال در این انجمن و دیگر حامیان کودکان
کار است و محصولاتی که در این جشنواره عرضه می شود، شامل انواع غذاهای
خانگی است.

انجمن حمایت از کودکان کار حمایت از حقوق کودکان به
ویژه کودکان محروم و کودکانی که در معرض آسیب‏ های ناشی از بحران‏ ها و
نابسامانی‏ های اجتماعی و حوادث طبیعی هستند را سرلوحه فعالیت های خود قرار
داده است.

بی ‏تردید، بدون توجه کافی به حقوق کودکان و سرمایه‏
گذاری و برنامه ‏ریزی در امر آموزش، بهداشت و ارتقای سطح زندگی آنان امیدی
برای دستیابی به دنیایی بهتر وجود ندارد.

انجمن حمایت از کودکان
کار به عنوان نهادی مردمی، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی به منظور
ایفای مسئولیت اجتماعی و انسانی خود و با هدف حمایت از کودکان کار و کودکان
در معرض آسیب از مرداد ماه سال 1381 با مجوز رسمی وزارت کشور تلاش خود را
در این عرصه آغاز کرده است و بدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت، جنسیت، رنگ،
نژاد و مذهب به کودکان کار و در معرض آسیب، خدمات آموزشی و حمایتی به صورت
رایگان ارایه می‏دهد.

این جشنواره در روزهای هشتم و نهم اسفند ماه
از ساعت 11 صبح الی 22 در مکانی به آدرس اقدسیه پس از سه راه ازگل باغ سبز
شمیران برگزار می شود. بازدید از این جشنواره که در محیطی پرنشاط برگزار
می شود، برای عموم مردم آزاد است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان