تا قانون خانواده برابر:

به کمپین اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده بپیوندید

شاید ایران جزو معدود کشورهایی باشد که قوانین آن عقب تر از فرهنگ رایج در میان جامعه حرکت می‌کند.

روز یک‌‌شنبه ۳۱ شهریور در خبرها اعلام شد که مجلس شورای اسلامی ایران قانون ازدواج با فرزندخوانده را تصویب کرده است.

بنا به این لایحه ، آنچه
که این مصوبه میتواند در برداشته باشد تعرضی دیگر به ارزش های انسانی و از
هم فروپاشیدن هنجارهای جامعه و به خطر انداختن امنیت اخلاقی و در نهایت ،
بازتاب آن رو به کل جامعه می باشد . موارد زیادی هست که خانواده ها از دید
انسان دوستانه ، کودکی را به فرزندخواندگی می پذیرند.کودکی که یا بی سرپرست
است و یا بد سرپرست و می بایست از امکانات روحی و عاطفی بهره مند شود که
طرح و تصویب این بند می تواند خانواده ها را از این کار باز دارد. بطور
مثال زنی که بخواهد فرزند دختری را به سرپرستی بپذیرد می بایست با دید رقیب
عاطفی و تهدید جایگاهش از طرف فرزند خوانده بعنوان هوو بنگرد. وبه این
ترتیب این کودکان را در معرض بدترین شرایط زیستی قرار می دهد بطوریکه دیگر
هیچ خانواده ای حاضر به قبول سرپرستی آنان نخواهد بود.

مسئله دیگری که اینجا مطرح
است. این مصوبه میزان تجاوز به محارم و ارتباط های بی رویه جنسی را در
میان خانواده ها افزایش می دهد و حتی این کودکان می توانند مورد سواستفاده
های مردانی واقع شوند که به بهانه فرزند خواندگی وتقبل سرپرستی آنان در
آینده به آنها تجاوز کرده و از لحاظ قانونی بر مبنای این مصوبه با آنان
ازدواج کرده وکار خود راتوجیه کنند و یا جایگزین ارتباط غیر متعارف خود با
دیگر زنان کنند .ازدواجی که نه بر پایه علاقه دو طرف و آگاهانه از جانب
فرزند ، که بر پایه جبر و سواستفاده سرپرست و به طمع بهره برداری جنسی او
می باشد.

در کل این قانون می تواند
موجبات قانونی کردن تجاوز به کودکان و ترویج کودک‌آزاری را فراهم آورده و
این مفاهیم را وارد فرهنگ جامعه کند و به تجاوز به کودکان مشروعیت ببخشد.

لذا از همگان بخصوص مردم مریوان و فعالان مدنی خواستار پیوستن به کمپین اعتراض به این مصوبه می باشیم

برای امضای پتیشین اینجا را کلیک کنید.

web site : [http://sedaiezanan.wordpress.com->http://www.petitionbuzz.com/petitions/%5C%22%5C%5C%22http:/sedaiezanan.wordpress.com/%5C%5C%22%5C%22]

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان