نشست «امنیت فرزند خوانده در خانواده» توسط کمیته زنان و کودکان کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برگزار می شود. 
 این نشست که با حضور سرکار خانم شهیندخت مولاوردی ، معاون محترم رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده و خانم دکتر شیوا دولت آبادی، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار خواهد شد در تاریخ سه شنبه 12 آذر از ساعت 16 تا 18 در سالن مرحوم جلالی نایینی کانون وکلای مرکز خواهد بود.
حضور برای عموم آزاد است.
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان