انجمن جامعه شناسی ایران: جامعه‌شناسی خانواده
["legal2.jpg"->http://www.isa.org.ir/image/6026]

گروه جامعه‌شناسی خانواده انجمن جامعه‌شناسی با همکاری موسسه نیکوکاری مهرطه (حامی دختران نیازمند سرپرست) نشست بررسی لایحه حمایت از کودکان را برگزار می­کند:

لایحه حمایت از کودکان: اجحاف یا احقاق

با حضور : شهربانو امانی (نماینده سابق مجلس)، دکتر افسر افشار نادری (استاد دانشگاه)، دکتر شهین ایروانی(استاد دانشگاه)

زمان: دوشنبه 6 آبان 92 ساعت 15 تا 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان