خانه ایماژ عدس چینی، زاگرس، خرداد 92

عدس چینی، زاگرس، خرداد 92

۰
0
131
  • درد مشترک/ سعیده احمدی 

    بیدار زنی: یکی از ویژگی‌های مردسالاری، تقسیم مشاغل به زنانه و مردانه است. به عبارت دیگر مر…