تجاوز و آزار جنسی

arton5136

در ۱ آذر ۱۳۹۰ در تجاوز و آزار جنسی

قوانین جزایی مرتبط با آزار و اذیت جنسی و تجاوز در هند

دهرو دسابی/ ترجمه: بنفشه جمالی
مقدمه: تا قانون خانواده برابر: آزار و اذیت جنسی و تجاوز دو روی یک سکه اند. هر دو به رخ کشیدن قدرت مردان برای تسلط هرچه بیشتر بر زنان را به نمایش می گذارند. در هر دوی این رفتارها معمولا قربانی یک زن است. باوجود آنکه هر دو نوع این رفتارها، رفتارهای وحشیانه ای هستند اما در نظر بسیاری از مردم آزار و اذیت جنسی کم اهمیت تر از تجاوز قلمداد می شود؛ فقط به دلیل آنکه در آزار و اذیت جنسی، قربانی از لحاظ جسمی صدمه کمتری می بیند.ادامه...
arton4433

در ۸ مهر ۱۳۹۰ در تجاوز و آزار جنسی

قانون ضد تجاوز جنسی 1997 – فیلیپین

ترجمه: معصومه زمانی
 تا قانون خانواده برابر: قانون جمهوری شماره 8353 فیلیپین که به «قانون ضد تجاوز جنسی 1997» نیز شناخته می شود، حاوی پاسخ هایی به پرسش های معمول درباره قانون و تجاوز جنسی به عنوان یک جرم عمومی است. همچنین این قانون، دربردارنده جزئیات تماس آژانس ها و سازمان هایی است که قربانیان تجاوز جنسی ممکن است برای دریافت کمک به آنها بخواهند مراجعه کنند. در فیلیپین علاوه بر این قانون، قانون 7877 علیه آزار جنسی (1995)، قانون 9208 علیه قاچاق انسان (2003)، قانون 9292 [ضد خشونت علیه زنان و کودکانادامه...